فهرست

تاریخچه

موقعیت جغرافیایی استان مازندران، وضعیت آب و هوایی معتدل و مرطوب و جمعیت غالب روستایی و موقعیت توریستی این استان آن شرایط خاصی را برای شیوع انواع بیماریهای عفونی و گرمسیری فراهم آورده است. این منطقه همچنان یکی از مناطق اندمیک برای بسیاری از بیماری های انگلی، قارچی، و باکتریایی است و با توجه گسترش مهاجرت از سایر مناطق به این استان و تنوع جمعیتی شاهد بروز بسیاری از بیماری های ویروسی نیز در این استان هستیم. با توجه به شرایط ذکر شده دانشگاه علوم پزشکی بابل تاسیس مرکز تحقیقاتی با هدف کنترل بیماریهای عفونی و گرمسیری را در اولویت خود قرار داد و مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۲ به منظور گسترش فرهنگ پژوهش و ارائه راه حل های نوین مبتنی بر پژوهش در امور بهداشتی و درمانی در رابطه با بیماری های عفونی و گرمسیری، تأسیس و موافقت قطعی آن به استناد رای صادره در یکصد و نود و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در تاریخ ۹۵/۲/۲۶ تصویب گردید. در حال حاضر این مرکز به وسعت 30 متر مربع در پردیس دانشگاه و یک دفتر تحقیقاتی در بیمارستان آیت الله روحانی می باشد. تا کنون 3 دانشجوی پژوهش محور از این مرکز فارغ التحصیل شدند.