فهرست

طرح های مصوب سال 1391

 

 

ردیف

عنوان

مجری

تارخ تصویب

1

شیوع سرمی ویروس هپاتیت A در کودکان زیر 15 سال مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا

دکتر محمدرضا اسماعیل زاده دوکی

30/1/91

2

بررسی فاکتور های خطر عفونت زخم بعد از عمل جراحی CABG

دکترمعصومه بیانی

30/1/91

3

بررسی علاﺌم بالینی، آزمایشگاهی ونتایج درمان بیماران مبتلا به لپتوسپیروز دربیمارستان آیت اله روحانی بابل در سالهای1390-1388

دکترمصطفی جوانیان

6/3/91

4

اثر ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری بر افزایش سطح پلاکت ها در بیماران مبتلا به ترومبوسیتوپنی ایدیوپاتیک پورپورا

دکترمصطفی جوانیان

6/3/91

5

ارزیابی بیان ژنهای lambda-Red در سویه های E.coli, Vibrio Cholerae & Shigella dysentrieae, جهت بهینه شدن نوترکیبی همسان

دکتر محمود امین مرعشی

9/3/91

6

بررسی اینتگرون کلاس 2,3 در مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از گوشت مرغ

دکترزهرا مولانا

23/3/91

7

جداسازی لپتوسپیراهای بیماریزا از خون و ادرار بیماران و تشخیص و تایپینگ آنها به روش PCR-RFLP.

دکتر رمضان رجب نیا

6/4/91

8

بررسی میزان کلونیزاسیون استافیلوکوکوس اورئوس در بیماران کاندید CABG و پیامد ابتلا به عفونت زخم

دکترمعصومه بیانی

19/6/91