فهرست

طرح های مصوب سال 1392

 

 

ردیف

عنوان

مجری

تاریخ تصویب

1

بررسی فراوانی آلودگی به ژنوتایپهای مختلف ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در نمونه افراد غیر سرطانی مری با روش Real time PCR

دکتریوسف یحیی پور

16/2/92

2

شیوع هپاتیت C مخفی در بیماران تحت همودیالیز

دکترمعصومه بیانی

16/2/92

3

ابستگی توکسوپلاسموز و سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر نرگس کلانتری

16/2/92

4

بررسی اتیولوژی اوتیت اکسترن در اطفال مراجعه کننده به درمانگاه گوش بیمارستان آیت ا... روحانی بابل طی سال 1391

دکتر سعیدمهدوی عمران

 

28/2/92

5

مطالعه حساسیت آنتی بیوتیکی ارگانیسم های ایجاد کننده پنومونی وابسته به ونتیلاتور(vap) به روش BAL دربخش ICU بیمارستان روحانی بابل طی سال های 93 -92

دکتر محمود صادقی حدادزواره

 

2/6/93

6

بررسی سرو اپیدمیولوژی

توکسوپلاسموزیس  گوسفندان در شهرستان بابلسر با روش ایمونو فلورسنت

دکترسیدعلی اصغر سفیدگر

5/6/92

7

شناسایی تولید متالوبتالاکتاماز و مقاومت داروئی در سویه های اشرشیاکلی جداشده از نمونه های بالینی و بررسی ارتباط آن با حضور ژنهای کلاس های 1 و2 و 3 اینتگرون

دکتر رمضان رجب نیا

5/6/92

8

حساسیت دارویی و ژنوتایپینگ گونه های آسپرژیلوس فومیگاتوس جدا شده از بیماران مشکوک به آسپرژیلوزیس تهاجمی با استفاده از تکنیک MLVA

دکتر سعیدمهدوی عمران

 

1/8/92

9

شناسایی مولکولی سویه های سارکوسیستیس درگوسفند،ایران

دکتر نرگس کلانتری

 

13/8/92

10

بروسلوزیس انسانی

دکتر سهیل ابراهیم پور

3/9/92

11

سرطان مری و نقش ویروس پاپیلومای انسانی (HPV).

دکتر یوسف یحیی پور

25/10/92

12

نقش ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در سرطان پوست

دکتر یوسف یحیی پور

25/10/92

13

اثر بخشی مخلوط پودر سفتی زودیم و پماد مایکونازول در درمان اوتیت های اکسترن توأم مراجعین به مرکز آموزشی درمانی آیت ا... روحانی بابل

دکترسعیدمهدوی عمران

 

27/11/92

14

سطح سرمی روی در پیلونفریت حاد کودکان 4-1 سال بستری در بیمارستان کودکان امیرکلا، سال 1393-1392

دکتررحیم براری سوادکوهی

 

25/12/92