فهرست

طرح های مصوب سال 1394

 

 

ردیف

عنوان

مجری

تاریخ تصویب

1

تاثیر عسل بر روند بیماری توکسوپلاسموز حاد در موش سوری

دکتر نرگس کلانتری

17/1/94

2

مقایسه فراوانی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به ضایعات سرطانی و غیر سرطانی مری.

دکتریوسف یحیی پور

1/2/94

3

ررسی وجود ژنوم ویروس اپشتین بار EBV) در نمونه های بیماران مبتلا به سرطان مری در استان مازندران و مقایسه آن با گروه شاهد غیر سرطانی

دکتریوسف یحیی پور

25/3/94

4

بررسی همراهی توکسوپلاسموز مزمن با بیماری های اتوایمیون و روماتولوژیک

دکتر سلمان غفاری

27/3/94

5

فراوانی عوامل خطر ابتلابه سل ریوی در بیماران سلی بستری شده دربیمارستان آموزشی آیت ا... روحانی بابل

دکترمهران شکری

27/3/94

6

تعیین پلی مورفیسم cagAو IL-1βوتغییرات آللیک VacAدر نمونه ی بیوپسی بیماران هلیکوباکترپیلوری و ارتباط آنها با سرطان معده

دکتر رمضان رجب نیا

6/5/94

7

بررسی میزان بیان ژن های babA وsabA در هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به زخم معده ، زخم دوازدهه وسرطان معده.

دکتر رمضان رجب نیا

29/7/94

8

اپیدمیولوژی مولکولی ESBL، AmpC و متالوبتالاکتاماز در سویه های بالینی E.coli

زهرا شاهنده

1/9/94

9

تعیین پلی مورفیسم CagL باکتری هلیکوباکتر پیلوری و همراهی آن با التهاب معده ، پپتیک اولسر و سرطان معده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان روحانی در بابل

دکتر حمیدرضا نوری

25/9/94

10

بررسی سطح سرمی آنتی بادی بر علیه ویروس هپاتیت B و C در پرسنل بیمارستان کودکان امیرکلا در سال 1394

دکتر رحیم براری سوادکوهی

9/10/94

11

بررسی الگوی بیان TLR2، TLR4 ، TLR5 و αβ اینتگرین در بیماران مبتلا به اختلالات گوارشی معده همراه هلیکوباکتر پیلوری

دکتر حمیدرضا نوری

5/11/94

12

تایپینگ مولکولی ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان روحانی شهر بابل

دکتر امیر مرتضی ابراهیم زاده نامور

5/11/94

13

فراوانی و مشخصات دموگرافیک و بیماری های همراه در بیماران مبتلا به HIV در استان مازندران-ایران

دکتر تهمینه بی آزار

 

26/11/94