فهرست

اهداف و چشم انداز

                                               

اهداف کلی (Goals)      

 

1-  انجام پژوهش هاي پایه، اپيدميولوژيك، تشخیصی و درمانی در زمينه بيماري هاي عفوني و گرمسيري به ویژه بیماری کووید-19  به منظور یافتن مشکلات عدیده طب عفونی و تلاش در جهت رفع آنها

2-  گردآوری،  طبقه بندي و تنظيم اطلاعات مربوط به بیماری و نیز بیماران مبتلا به انواع بیماری های عفوني و گرمسيري و در صورت امکان، انتشارآنها در غالب مقاله و گزارشات

 3-   آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و محقق با گرایش پایه و بالینی در طب عفونی

 4-   كوشش جهت ارتباط با ساير دانشگاه ها اعم از داخل و خارج از کشور، به جهت همكاري های علمي با مراكز تحقيقاتي و انجام طرح های مشترک در رابطه با بیماریهای عفونی و نیز بین بخشی

5-   برگزاری سمینارها و کنگره های علمی در رابطه با بیماری های عفونی و گرمسیری بصورت منطقه ای، ملی و بین المللی

6-    انتشار مجله تخصصی عفونی و گرمسیری بین المللی ( با نمایه های معتبر) جهت انتشار تازه ترین یافته های پزشکی

 

چشم­ انداز (Vision)

 هدف ما به ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ این است که با ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺶ در ﻃﺐ ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی در غالب همکاری با سازمانها و نهادهای بهداشتی و درمانی، به فعالیت‌های زیر بپردازیم: توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم بیماری های عفونی و گرمسیری، کنترل اپیدمی های عفونی و برنامه ریزی بهداشتی برای مقابله با آنها، نیل به جایگاه معتبر ملی منطقه ای و بین المللی، ارتقای توانمندی های علمی و پژوهشی اعضای مرکز و جمعیت هدف در زمینه تازه های طب عفونی.

 

رسالت (Mission)

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی بابل تلاش دارد محورهای ذیل را سر لوحه پژوهش های کلان خود در توسعه علمی دانشگاه قرار دهد

 

  • گسترش تحقیقات پایه ای و بالینی در زمینه بیماری های عفونی و گرمسیری به جهت ارتقاء سطح بهداشت و سلامت در جامعه

 

  • توسعه روش های درمانی جدید در بیماری های واگیردار

 

  • راه اندازی روش های تشخیصی آزمایشگاهی مناسب برای بیماریهای واگیردار

 

  • غربالگری، اپیدمیولوژی، پیشگیری و مراقبت در مقاومت های میکروبی و عفونت های بیمارستانی و همچنین بیماری های نوپدید و بازپدید

 

  • ارائه راه حل های مناسب در امور بهداشتی و کنترل  بیماری های عفونی و گرمسیری

 

  • تهیه بانک میکروبی جامع جهت پایش سوش های مقاوم شایع در منطقه

 

  • تربيت نيروي انساني پژوهشگر در زمینه بیماری های عفونی و گرمسیری

 

لاین های تحقیقاتی:

  1. کنترل و درمان کووید-19
  2. بررسی و پایش مقاومت انتی بیوتیکی
  3. ارزیابی میزان شیوع و بررسی   HBVو HCV

راهبردها(Strategies)

      تاکید بر نوآوری, ابداع و خلاقیت در پژوهشهای مرتبط با بیماریهای عفونی و گرمسیری

      اتخاذ رویکرد میان رشته ای و همکاری بین بخشی

      اهتمام به پژوهشهای بین سازمانی و کاربردی

      اولویت دادن به مشکلات رایج سلامت جامعه در پژوهشها از جمله کویید- 19 ومقاومت انتی بیوتیکی و بیماریهای HPV, HCV    

      کمک به ارتقای سلامت جامعه از طریق در افزایش آگاه سازی جامعه، تشخیص، کنترل و پیشگیری از بیماری های عفونی با استفاده از روش های مختلف

      پرهیز از انجام تحقیقات موازی

ماموریت مرکز

1- گسترش تحقیقات پایه ای و بالینی در زمینه بیماری های عفونی و گرمسیری به جهت ارتقاء سطح بهداشت و سلامت در جامعه

2- توسعه روش های درمانی جدید در بیماری های واگیردار

3-  راه اندازی روش های تشخیصی آزمایشگاهی مناسب برای بیماری های واگیردار

4- غربالگری، اپیدمیولوژی، پیشگیری و مراقبت در مقاومت های میکروبی و عفونت های بیمارستانی و همچنین بیماری های نوپدید و بازپدید

5- تهیه بانک میکروبی جامع جهت پایش سوش های مقاوم شایع در منطقه

6- ارائه راه حل های مناسب در امور بهداشتی و کنترل  بیماری های عفونی و گرمسیری

7-  تربيت نيروي انساني پژوهشگر در زمینه بیماری های عفونی و گرمسیری