بارگزاری
فهرست

راه های ارتباط

آدرس :
بابل دانشگاه علوم پزشکی- مرکز تحقیقات بیماری های عفونی گرمسیری
تلفن :
011-32190557
فکس :
011-32190557
شما می توانید از طریق فرم تماس و یا راه های دیگر ارتباطی با ما تماس بر قرار کنید
رایانامه :

فرم تماس