فهرست

طرح های مصوب سال 1393

 

 

ردیف

عنوان

مجری

تاریخ تصویب

1

پيامد حاصل از عفونت بروسلوز در حاملگي

دکترمحمدرضاحسنجانی روشن

24/2/93

2

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های اشیرشیاکلی مولد عفونت ادراری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان روحانی بابل

دکتر مصطفی جوانیان

27/2/93

3

مطالعه سطح پروکلسی تونین آلوئولی و سرمی در مبتلایان به VAP(پنومونی مرتبط با ونتیلاتور)

دکتر مهران شکری

26/3/93

4

تعیین فراوانی Isolated HBC-Ab در کودکان متولد شده از مادران HBS Ag+ و پیگیری 24 ماهه آنان

دکترمحمدرضاحسنجانی روشن

26/3/93

5

تاثیر اضافه کردن داروی افلوکساسین بر پاکسازی میکروب هلیکوباکترپیلوری

دکتر محمودصادقی حدادزواره

29/5/93

6

پیش گویی نرم افزاری پروتئین های مهم غشای خارجی هلیکوباکتر پیلوری

دکتر امید تیمورنژاد

17/8/93

7

مروری بر عفونت های گوش خارجی در ایران

دکتر سعیدمهدوی عمران

20/8/93

8

بررسي ارتباط پلي مورفيسم بخش انتهاي كربوكسيل CagA هليكوباكتر پيلوري و سرطان معده

دکتر امید تیمورنژاد

3/9/93

9

بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس هاي جدا شده از نمونه های مختلف بالینی در بيماران بیمارستان آیت اله روحانی شهر بابل (92-93)

دکتر محمودصادقی حدادزواره

6/10/93

10

بررسی فراوانی و روند تغییرات ده ساله جاری بیماری های قارچی گزارش شده از آزمایشگاه های شهرستان بابل

دکتر سعیدمهدوی عمران

20/10/93

11

ارزیابی فلور قارچی هوای بخش های مهم بیمارستان های آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 94-1393

دکتر سعیدمهدوی عمران

21/10/93

12

ارزش پیشگویی کننده تشخیص بالینی در ارزیابی واژنیت کاندیدیایی

دکتر معصومه بیانی

 

28/10/93

13

شناسایی مولکولی گونه های کاندیدا جدا شده از بیماران مبتلا به کاندیدیازیس دهانی به روش PCR-RFLP

دکتر سعیدمهدوی عمران

30/10/93

14

بررسی وجود ژنوم پولیوماویروس سلول مرکل MCPyV) در نمونه های بیماران مبتلا به سرطان مری در استان مازندران و مقایسه آن با گروه شاهد غیر سرطانی

دکتر یوسف یحیی پور

 

27/11/93

15

عیین شیوع عفونت با ویروس های لنفوتروپيك سلولT ‌ انساني نوع I و II (HTLV-I & HTLV-II) در جمعیت اهداکنندگان خون شهرستان بابل

دکتر یوسف یحیی پور

 

10/12/93