فهرست

طرح های مصوب سال 1396

 

 

ردیف

عنوان

مجری

تاریخ تصویب

1

تشخیص گونه های بروسلا با استفاده از تکنیک تکثیر هم دما به واسطه حلقه (LAMP) و مقایسه آن با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)

دکتر مهدی رجب نیا

28/1/1396

2

سلول های Tتنظیمی وعفونت های باکتریایی

دکتر سهیل ابراهیم پور

28/1/1396

3

بررسی بروز عفونت مرتبط با کاتتر موقت همودیالیز در بیماران همودیالیزی شهرستان بابل ، طی سالهای 1390 تا 1395

دکتر عارفه بابازاده

28/1/1396

4

 

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان ¬های بابل و آمل به دو روش فنوتیپی و ژنوتیپی در سال 1395

 

دکتر امیر مرتضی ابراهیم زاده نامور

27/2/1396

5

بررسی فراوانی استرونژیلوئیدیازیس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت ا... روحانی بابل

دکتر مصطفی جوانیان

22/3/1396

6

 

مقایسه‌ی پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی 2 روزه با 7 روزه در پیشگیری از عفونت محل جراحی در جراحی بای پس عروق کرونری

 

دکتر مصطفی جوانیان

22/3/1396

7

تعیین بروز توکسوپلاسموزیس و فاکتور های خطر ان در گیرندگان پیوند مغز استخوان بیمارستان کودکان امیر کلا

دکتر عارفه بابازاده

23/3/1396

8

آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل پیرامون موازین کنترل عفونت های بیمارستانی سال 96 - 1395

دکتر معصومه بیانی

23/3/1396

9

بررسی سطح سرمی IL-18 و IL-12 در افراد پاسخ دهنده و غیرپاسخ دهنده به واکسن نوترکیب هپاتیت B در کارکنان مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر بابل

دکتر معصومه بیانی

15/5/1396

10

شیوع پروفایل میکروبی والگوی حساسیت آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم های ایجاد کننده عفونت های ادراری بیمارستانی در بیمارستان آیت ا.. روحانی(ره) بابل از سال1393تا1396.

دکتر تهمینه بی آزار

25/5/1396

11

تشخیص مولکولی مننژیت باکتریال باmultiplex Real time PCR,hc از نمونه های CSF کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان امیرکلا ومقایسه آن باکشت در شهرستان بابل (97-1396)

دکتر مهدی رجب نیا

8/6/1396

12

بررسي شيوع آنزيمهاي بتالاكتاماز وسيع الطيف و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي در ايزوله هاي اشريشياكلي و كلبسيلا، در نمونه هاي ادراري بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل در سال 1395

دکتر مانا بازی برون

8/6/1396

13

 

بررسی سرولوژیک استرونژیلوئیدس استرکورالیس دربیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به بیمارستان آیت ا. . . روحانی ،بابل، شمال ایران

 

دکتر نرگس کلانتری

22/8/1396

14

بررسی نقش مگس های خانگی (Musca domestica) به عنوان ناقلین مکانیکی باکتری ها و قارچ های بیماری زا در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر محسن کرمی

24/8/1396

15

مقایسه دو روش loop-mediated isothermal amplification و polymerase chain reaction در تشخیص توکسوپلاسما گوندی در موش و انسان

دکتر نرگس کلانتری

24/8/1396

16

تعیین سرو پریوالنس عفونت های وایرال در دهندگان و گیرندگان پیوند مغز استخوان مرکز پیون بیمارستان امیر کلا

دکتر عارفه بابازاده

24/8/1396

17

بررسی فراوانی و علل بروز تب در بیماران بستری شده با تب و نوتروپنی در بیمارستان آیت الله روحانی 1387-1396

دکتر عارفه بابازداه

24/8/1396

18

بررسي ميكروبيولوژي استئوميليت پاي ديابتي در كشت نمونه هاي بيوپسي استخوان و تعيين الگوي حساسيت انتي بيوتيكي در بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل،1396-1397

دکتر مانا بازی برون

24/8/1396

19

بررسی علل عفونی بستری سالمندان در بیمارستان آیه الله روحانی طی سال های 87 تا 95

دکتر عارفه بابازاده

24/8/1396