فهرست

امکانات ازمایشگاهی مرکز

       

کد کالا

نام کالا برند تولید کننده

وضعیت دستگاه

1

یخچال 80- SKADI  غیر فعال
2 فور Binder فعال
3 انکوباتور Lab Tech فعال
4

 یخجال 4 درجه

Paladium

فعال

5 یخچال 20- Samsung

فعال

6 میکروسکوپ نوری Hund

فعال

7 اسپیلت Panasonic

فعال

8 میکروفیوژ Lab Tech

فعال