فهرست

نخستین کنگره زخم شمال کشور در بابل برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ 30 و 31 خرداد ماه، طی سمیناری دو روزه که توسط پردیس بین الملل با همکاری واحد آموزش مداوم معاونت آموزشی و مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری برگزار شد، برای اولین بار به صورت چند تخصصی به معضلات این حوزه پرداخته شد. 

این سمینار که با همکاری متخصصین هیات علمی عفونی، غدد، ارتوپدی، جراحی، روان پزشکی و اخلاق پزشکی برگزار شد، چالش های درمان بیماران زخم مزمن مورد بازبینی قرار گرفت و درمانگران در حیطه های مختلف با اصول مدیریت تیمی آشنا شدند. 
پرهیز از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک و لزوم درمان بیماران تحت نظر متخصصین عفونی و ارجاع به موقع به متخصصین عروق و ارتوپدی و پرهیز از اقدامات غیر علمی توسط افراد فاقد صلاحیت از محورهای مورد تاکید این همایش بود. 
انواع پانسمان های نوین، اصول مصرف منطقی آنتی بیوتیک، نقش گچ گیری و برقراری جریان خون و انواع روش های کمکی نوین طی این سمینار دو روزه مورد واکاوی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، طی سمیناری دو روزه که توسط پردیس بین الملل با همکاری واحد آموزش مداوم معاونت آموزشی و مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری در تاریخ 30 و 31 خردادماه سال 1402 برگزار شد، برای اولین بار به صورت چند تخصصی به معضلات این حوزه پرداخته شد. 

این سمینار که با همکاری متخصصین هیات علمی عفونی، غدد، ارتوپدی، جراحی، روان پزشکی و اخلاق پزشکی برگزار شد، چالش های درمان بیماران زخم مزمن مورد بازبینی قرار گرفت و درمانگران در حیطه های مختلف با اصول مدیریت تیمی آشنا شدند. 
پرهیز از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک و لزوم درمان بیماران تحت نظر متخصصین عفونی و ارجاع به موقع به متخصصین عروق و ارتوپدی و پرهیز از اقدامات غیر علمی توسط افراد فاقد صلاحیت از محورهای مورد تاکید این همایش بود. 
انواع پانسمان های نوین، اصول مصرف منطقی آنتی بیوتیک، نقش گچ گیری و برقراری جریان خون و انواع روش های کمکی نوین طی این سمینار دو روزه مورد واکاوی قرار گرفت.