فهرست

طرح های مصوب سال 1395

 

 

ردیف

عنوان

مجری

تاریخ تصویب

1

بررسی الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی و ژن های مرتبط با آنها در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از پرسنل بیمارستان روحانی شهرستان بابل(95-1394)

دکتر رمضان رجب نیا

29/1/95

2

آنالیز مولکولی ژنهای کارباپنمازی در ایزوله های کلینیکی پسودوموناس آئروژینوزا، اسینتوباکتر بومانی و کلبسیلا پنومونیه با استفاده از تکنیکPeptide Nucleic Acid- multiplex real-time PCR و تعیین ارتباط ژنتیکی آنها با روش ERIC-PCR

دکتر رمضان رجب نیا

10/3/95

3

مهار فعاليت آنزيم اينتگراز اينتگرون كلاس 1 دخيل در مقاومت آنتي‌بيوتيكي در شرایط برون تنی

دکتر رمضان رجب نیا

19/3/95

4

بررسی فراوانی ژن های مسئول ESBL(SHV،TEM ، CTX-M)در بین سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران بستری دربیمارستان شهید بهشتی شهرستان بابل

دکترامیر مرتضی ابراهیم زاده نامور

19/3/95

5

بررسی فراوانی ESBL و MBL در نمونه های اسنیتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان بابل در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴

دکترامیر مرتضی ابراهیم زاده نامور

19/3/95

6

بررسی پارازیتیسم پشه های آنوفل توسط لارو کنه های آبزی بعنوان کاندید بالقوه مبارزه بیولوژیک در کنترل پشه ها، در شهرستان آمل.

دکتر محسن کرمی

19/3/95

7

بررسی مشخصات شیوع و بروز بیماری های منتقله از راه خون (HBSag،HCVab و HIV) در بیماران همودیالیزی استان مازندران

دکترمعصومه بیانی

26/3/95

8

بررسی اثر ادجوانت نالوکسان در واکسن هپاتیت B روی سطح پاسخ های ایمنی موشهای آزمایشگاهی

دکتر حمیدرضا نوری

29/3/95

9

بررسی فراوانی ژن های مقاومت به آمینو گلیکوزیدها (aacC1،aphA6،aadA1) در بین سویه های اسینتو باکتر بومانی مقاوم به چند دارو جدا شده از بیماران بستری در بیمارستانهای شهرستان بابل

دکترامیر مرتضی ابراهیم زاده نامور

30/4/95

10

شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری در جوانان و بزرگسالان شهرستان بابل

محمد زمانی

4/5/95

11

بررسی فعال شدن مجدد عفونت مخفی هپاتیت B درنمونه های بیوپسی کبد فرزندان واکسینه که ازمادر HBsAgبدنیا آمده بودند.

دکتر یوسف یحیی پور

30/5/95

12

شیوع سرمی ویروس اپشتن بار در دهندگان وگیرندگان پیوند کلیه در بابل

دکترتهمینه بی آزار

15/7/95

13

بررسی فعالیت ضد لیشمانیایی عصاره متانولی میوه آووکادو (Persea americana Mill)

دکتر تهمینه گرگانی

25/7/95

 

سنتز نانوذرات نقره با استفاده از باکتری و بررسی اثر ضدمیکروبی آن

دکترفاطمه توحیدی

25/7/95

14

بررسی نقش مگس های فاضلاب به عنوان ناقلین مکانیکی باکتری ها و قارچ های بیماری زا در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بابل.

دکتر محسن کرمی

8/8/95

15

ررسی عوارض زونای چشمی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله روحانی شهر بابل در سال های (95-1388)

دکترمانا بازی برون

17/9/95

16

مطالعه مولکولی سویه های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جداشده از نمونه های بدست آمده ازبخشهای مختلف بیمارستان روحانی در سال 95-94

دکترامیر مرتضی ابراهیم زاده نامور

17/9/95

17

بررسی تیتر آنتی بادی توکسوپلاسموزیس در زنان باردار غرب استان مازندران

دکتر فاطمه غفاری

15/10/95

18

بررسی فراوانی استرونژیلوئیدیازیس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت ا... روحانی بابل

دکترمصطفی جوانیان

22/10/95

19

بررسی علائم بالینی، آزمایشگاهی و نتایج درمان دربیماران مبتلا به آنفلوانزا نوعA (H1N1) در شهرستان بابل

دکترمصطفی جوانیان

22/10/95