فهرست

برگزاری نوزدهمين همایش میان دوره ای بيماري‌هاي عفوني و گرمسيري ایران مورخ 14 الی 15 دی ماه سال 1401

 نوزدهمین همایش میان دوره‌ای بیماری‌های عفونی و گرمسیری کشور با هدف بررسی آخرین یافته‌های علمی در خصوص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 14 دی ماه به میزبانی بابلسر آغاز شد ، و با برگزاری ۵ کارگاه تخصصی پایان  در تاریخ 15 دی ماه بکار خود پایان میدهد