فهرست

ویروس هاری

مجید عیسی زاده کارشناس بیماری های واگیر مرکز بهداشت شهرستان قزوین اظهار کرد بیماری هاری از خطرناک ترین بیماری های عفونی است. این بیماری ویروسی، بین انسان و حیوان مشترک است و از طریق زخم و خراش ناشی از گزش و یا چنگ حیوانات پستاندار انتقال می یابد. دوره پنهان این بیماری، بسته به شدت جراحت، میزان آلودگی به بزاق حیوان، فاصله اندام آسیب دیده از مغز و تراکم عصب در آن اندام، ممکن است از دو تا سه هفته و یا اینکه یک سال بعد ادامه یابد و سپس علایم در فرد بروز کند. متاسفانه با شروع علایم بیماری، مرگ بیمار حتمی است و تنها راه ممکن برای جلوگیری از بروز بیماری، کاهش و کنترل مواجهه با حیوانات و نیز واکسیناسیون هاری در انسان و دام است. در سال های اخیر و با توجه به افزایش تمایل به نگهداری از حیوانات به صورت خانگی و یا غذا دادن بی قاعده به سگ های بلا صاحب، شاهد ازدیاد افسار گسیخته سگ ها در اثر افزایش قدرت زادآوری آن ها بوده ایم که این امر منجر به بروز بیش از پیش حیوان گزیدگی و حتی مرگ هموطنانمان در اثر شدت جراحت و یا ابتلا به هاری شده است. مهمترین اقدامات پس از بروز جراحت ناشی از گزش، شُست و شوی مرتب محل زخم با آب و صابون، به مدت حداقل 15 دقیقه و سپس مراجعه سریع به مراکز بهداشت برای تزریق واکسن هاری است.